top of page

Privacybeleid

’t Coninckrijk , met maatschappelijke zetel te Eindeken 45 in 9970 Kaprijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

‘t Coninckrijk

Silvie De Coninck

Eindeken 45

9970 Kaprijke

0498853780

info@tconinckrijk.be

www.tconinckrijk.be

 

Welke persoonsgegevens?

‘t Coninckrijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens gaan over personen ouder dan 16 jaar. Indien gegevens van minderjarigen verzameld worden, gebeurt dat enkel en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders in kwestie.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voornaam en familienaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Doel

’t Coninckrijk verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bellen of e-mailen in het kader van de dienstverlening

 • Informatie verstrekken over wijzigingen van diensten

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 • Afhandelen van je betaling

 

’t Coninckrijk analyseert je gedrag op de website om de website te verbeteren en de dienstverlening beter af te stemmen op je voorkeuren.

 

Beveiliging

’t Coninckrijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en gaat hier heel zorgvuldig mee om.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve dan contact op te nemen via info@tconinckrijk.be.

 

’t Coninckrijk verstrekt persoonsgegevens aan derden, enkel en alleen als dit nodig geacht wordt voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaartermijn

’t Coninckrijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Omwille van fiscale redenen worden bestelgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) 7 jaar bewaard.

 

Inzage

Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor stuur je een verzoek naar info@tconinckrijk.be, met in bijlage een kopie van je ID en de strook met nummers onderaan de identiteitskaart. Zo zijn we er zeker van dat verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jou komt.

 

Je hebt ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ’t Coninckrijk.

 

Ook heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

’t Coninckrijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen door computerprogramma's of -systemen, I.e. zonder tussenkomst van een mens.

 

’t Coninckrijk maakt gebruik van volgende programma’s of applicaties:

 

 • Combell: e-mailprogramma voor info@tconinckrijk.be

 • Wix: webhost van onze website www.tconinckrijk.be

 • Mailchimp: het programma waar het email-klantenbestand opgeslagen is en waarmee wij de nieuwsbrief en communicatie over de diensten versturen.

 • Facebook/Instagram Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een offerte kunnen aanvragen.

 

Cookiebeleid

‘t Coninckrijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ‘t Coninckrijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, i.e. om te zorgen dat de website naar behoren werkt, de website te optimaliseren en om bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we je met een banner over deze cookies en vragen  we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

bottom of page