top of page

Wat is een ceremoniespreker?

Vroeger

Het beroep van ceremoniespreker is tegelijk oud en nieuw. Al van oudsher zoeken mensen naar manieren om hun leven en meer bepaald de mijlpalen in hun leven extra betekenis te geven. Mensen komen samen met familie en vrienden om te vieren of stil te staan bij een geboorte, volwassen worden, een huwelijk of het afscheid van een dierbare. Deze momenten werden vroeger en/of in andere contreien vaak begeleid door een oudere uit het dorp, een stamhoofd of een familielid.

Rituelen tijdens deze ceremonies zorgden voor extra betrokkenheid en diepgang. 

Later in de geschiedenis nam de katholieke kerk deze taak over. Voor elke mijlpaal in het leven heeft ook de Kerk haar eigen ceremonie: doop, Communie(s), kerkelijk huwelijk en begrafenis. Een priester is bij deze ceremonies dan ook gebonden aan de structuur van een katholieke kerkdienst.

Nu

Vandaag de dag zijn mensen steeds meer op zoek naar zingeving op hun eigen manier. Ze willen niet gebonden zijn aan de vaste gekende structuren. Het is echter niet evident om zoiets zelf in handen te nemen. Hierbij kan een ceremoniespreker het antwoord zijn op alle vragen. Want een CS is een onafhankelijke voorganger die ceremonies creëert, volledig afgestemd op jullie wensen. Hij/Zij vertelt jullie verhaal en maakt het uniek en persoonlijk. Lees hier wat een CS precies doet.

bottom of page